PDC – Pécsely-Oszkó – 2018 július 14-29

Permaculture Design Certificate ~ PDC ~ Képzés

Ahol öko-logikusabb életvitelt tervezhetsz magadnak

2018. július 14–29. ~ Pécsely-Oszkó

A Permaculture Resources Ireland, az Ancient Permaculture és a Gyüttment szervezésében, a Permaculture Research Institute akkreditációjával

 

PDC ~ Permaculture Design Certificate

​A PDC a permukultúra-alapképzés bizonyítványa. A tanfolyam áttekintést nyújt a permakultúráról, eredetéről, alapelveiről, aktuális kérdéseiről és gyakorlati alkalmazásáról. Az akkreditált PDC képzés legalább 72 tanítási órából áll. A vezető oktatók mind rendelkeznek PDC-vel, és jelentős tervezési és oktatási gyakorlattal. A kurzus alapszintű tudást nyújt az ökológia, a talajtan és a vízgazdálkodás területein, illetve módszertani tudást a helyszíni elemzés és értékelés, a terület felmérés, illetve az évelő élelmiszer-termelési rendszerek témakörökben.

Akik lemaradtak erről az eseményről készülhetnek a következő Bevezető előadásra augusztusban:

Bevezetés a permakultúra világába intenzív képzés


A kurzus Bill Mollison Permaculture Designers’ Manual (Permakultúra Tervezői Kézikönyv) című könyvére épül.

Kinek való a PDC tanfolyam?

Városi és vidéki nomádok, tenni vágyók, útkeresők, szakértők, érdeklődők, fenntarthatóságra törekvők, természetszeretők, magányos hősök és kisközösségek számára éppúgy, mint Neked, hogy közöségi élmények során közelebb kerülhess a benned is élő természethez. 

Mit nyújt a tanfolyam?

A kurzus során számos olyan stratégiát és technikát fogunk áttekinteni, melyek elmélyítik az ember kapcsolatát a többi természeti létezővel. A tanfolyam elvégzése után alapszintű permakultúrás tervezői tudással fogsz rendelkezni, képes leszel ökológiailag fenntartható, a változásokra rugalmas stabilitással reagáló élelmiszer- és energia szolgáltató rendszereket, közösségeket, illetve emberi lakókörnyezetet tervezni.

Kölcsönös, együttműködő tanulás

A PDC kurzusokon alkalmazott tanulási forma, amikor közösen fedezzük fel a tudást, mindenki hozzá tesz, mert mindenkinek van valami megosztanivalója, mindenki tud tanítani valamit. Egyszerre tanulunk egymástól, a tanároktól és a környezetünktől.

A permakultúráról

A permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer.

Bill Mollison

A permakultúra az élet természetéhez való visszatérés módszertana és gyakorlata a mindennapokban.

Michelle Huet

A permakultúra kölcsönösen előnyös, szinergikus kapcsolatokat létrehozva integrálja a tájat, az erőforrásokat és az embert. A természetes ökológiai rendszerek működéséből tanulva alkalmazza a hulladékementesség és a zárt ciklusú, vagyis körforgásos rendszerek elvét. Holisztikus szemlélettel közelít, és olyan stratégiákat és megoldásokat alkalmaz, melyek vidéki és városi környezetben, kis és nagy léptékben egyaránt jól használhatóak.

Etika

A permakultúra egy határozott etikai követelményrendszert állít fel, amely minden, a jövőért felelősen gondolkodó ember számára iránymutatásként kell szolgáljon. A permakultúra három etikai alapelve:

 • A Föld (bioszféra) védelme
 • Az emberek védelme
 • A javak igazságos elosztása
Filozófia

A permakultúra filozófiájának lényege, hogy együttműködjünk a természettel, ahelyett, hogy annak ellenében cselekednénk. A rendszereket azok összes funkciójának szempontjából vizsgáljuk és tervezzük, nem pedig egy-egy kiemelt haszon, termény kinyerésére öszpontosítunk. Emellett figyelembe vesszük a rendszerek természetes fejlődési folyamatait is, hagyjuk a rendszereket “érni”, vagyis nem csak térben, hanem időben is tervezünk.

Permakultúrás tervezés

A permakultúrás tervezés célja az olyan, ember számára is hasznos, vagyis különböző terményeket és szolgáltatásokat nyújtó, stabil ökoszisztémák és társadalmi rendszerek, illetve emberi lakókörnyezet tudatos létrehozása, melyek rendelkeznek a természetes rendszerek változatosságával és rezílienciájával, vagyis azzal a képességgel, hogy a stresszhatásokra rugalmas ellenállással reagálnak, egyfajta dinamikus egyensúlyban vannak.

Akkreditált PDC oktatók

Adam Afoullouss
Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó – Akkreditált permakultúra oktató – Közösségfejlesztő

Adam Írországban nőtt fel, de családjának gyökerei Marokkóig vezetnek. Fiatalkorában szerelőnek tanult, később bukkant rá a permakultúrára, mint hivatásra. Kezdetben spanyol bio farmokon dolgozott, majd Kinsale-ben megszerezte a Fenntartható Növénytermesztés és Permakultúra szakképesítést, ahonnan Németországba vitte az útja, hogy gyakorlati tapasztalatra tegyen szert. Ezután vált a Permaculture Research Institute (PRI) kötelékén belül Geoff és Nadia Lawton irányítása alatt a permakultúra gyakorló oktatójává, és itt szerezte meg Nemzetközi Menedzsment Tanusítványát is. Tanulmányai és munkája során a szubtrópusoktól a száraz, hidegtől a forró klímáig mindent megismert. Tanárai voltak még többek között Paul Taylor, Graham Bell, David Spicer. Adam jelenleg az első európai központú, PRI által akkreditált tanácsadó intézet elindításán dolgozik, mely Európa és Észak-Afrika térségében nyújt permakultúrás szolgáltatásokat.

Márkuly István
Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó – Akkreditált permakultúra oktató – Közösségfejlesztő

István aktív tagja az írországi permakultúra-hálózatnak. Munkája során elsősorban West Corkban dolgozik, az ottani permakultúrás közösség aktív tagja, de emellett Írország más vidékeire, illetve Európába és Afrikába is rendszeresen hívják tervezni és tanítani. Tapasztalatát több éves nemzetközi gyakorlat alatt szerezte, mely során megismert többféle kultúrát és ökológiai rendszert, a vizes élőhelyektől a sivatagos területekig.
Fenntartható Növénytermesztés és Permakultúra szakképesítést szerzett a Kinsale Főiskolán 2015-ben, majd számos nemzetközi képzési programot elvégzett, a permakultúra csínját-bínját a szakma nagyjaitól tanulva; tanárai voltak többek között Warren Bush, Paul Taylor és Geoff Lawton is. Az Earth Environmental Education társalapítójaként elkötelezett a permakultúrás elvek, filozófia és gyakorlat közérthetővé tétele és népszerűsítése mellett, hogy ezeket minél többen a mindennapi életük részévé tehessék.

A tananyagról

A permakultúra többek között megtanítja nekünk, hogyan tervezzünk természetes otthonokat, hogyan csinálunk bőségesen termő kerteket, ültessünk erdőkerteket, hogyan vonjunk be háziállatokat, hogyan teremstünk biodiverzitást, ezzel védve a vadvilágot, hogyan regeneráljunk sérült ökológiai rendszereket, hogyan bánjunk a vízzel, és hogyan építsünk etikus gazdaságot és közösségeket.

A permakultúra, mint ökológiai tervezési módszer, elsősorban az interakciókra, kapcsolatokra fókuszál. A permakultúra alappillérei:

 • etikai alapelvek
 • tervezési módszertan
 • tervezési alapelvek
Alapelvek

A permakultúra etikai és filozófiai alapjai, és a tervezési alapelvek.

Tervezés és koncepció

A tervezés elemeinek átlátása – állandóság, változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek – ezek adják a rendszerünk erejét. Tisztán érthetővé fog válni, hogy miért és hogyan követjük a természet mintáit, és hogy növeli a rezilienciát a természetes rendszerekkel való kapcsolódás.

Tervezési módszerek

Megtanuljuk, miképp lehet analizálni, hogy milyen alkotóelemek kerüljenek a tervedbe, valamint, hogy hogyan kell, és hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Hogy tudjuk úgy elhelyezni az egyes elmeket egy adott területen, hogy azok szervezen kapcsolódjanak, egy rendszert alkossanak.

Mintázatok

A mintázatok visszatérő alakjai a természetben lezajló folyamatoknak. A természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése egy erőteljes eszköze a tervezésnek.

A fa, és a fák energiafolyamatai

A fák és fizikai környezetük között létesülő komplex interakciókról fogunk tanulni.

Víz és akvakultúra

A víz mindent összeköt, és az élet alapja. Ebben a szekcióban specifikus stratégiákat fogsz tanulni a víz visszatartásáról és hasznosításáról.

Talaj

A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogy hogyan regeneráljuk a talajokat, hogyan alakítsunk ki egészséges tápanyagrendszereket. Talaj termékenységét növelő technikák alkalmazása, pl.: komposztkivonatok, bio-tápoldatok, és mulcsozás.

Talajmunka

A földmunka adja meg a kerti ágyások, vagy az erdőkert megalkotásának keretét. Elválaszthatatlanul kötődik a víz tájban zajló energia-cseréjének a kihasználásához.

Közösségi permakultúra

A permakultúra szociális vonatkozásai, az ökológiai szemlélet alkalmazása társadalmi és gazdasági kérdésekre – hogyan tudunk fenntartható közösségeket, virágzó társadalmakat alakítani.

Helyszín

A Hideghegyi Menedék egy három hektáros terület Magyarországon, nem messze a Balatontól. Egy induló projekt, melyen 2017 végén kezdődtek meg a munkálatok. Egy egykoron művelt hegyoldalon található, déli fekvésű lejtőt és egy fennsíkot is magába foglaló földterület, melyen egyelőre legelők, és pár kisebb ágyás került kialakításra. A telek nagy része nagyon gazdag élővilágú, Natura 2000 besorolású terület.

Jelenleg egy pár lakja állandó lakosként, hozzájuk sokan kapcsolódnak időszakosan. A terv, hogy egy permakultúrás elvek szerint működő önellátó gazdaság jöjjön létre, mely kombinálható ökoturisztikai, környezeti nevelési, öko-pszichológiai, művészeti elemekkel, és átmeneti otthont tud adni olyan emberek számára, akiknek hídra van szükségük, hogy a jelenlegiből egy új paradigmába tudjanak érkezni.

Amik a területen és a környékén jelenleg elérhetőek

Védett erdők minden mennyiségben

Legelők, állatokkal

Művelt és felhagyott szőlők

Elszórt, hagyományos, kőből készült présházak

Régi gyümölcsfák

Induló sziklakertek

Szelíd technológiás építkezés

Napenergia-hasznosítás

Alomszék

Amit nyújtunk

Részvétel a két hetes (72 órás) közös tanuláson, egy nyitott hétvégével, Adam Afoullouss, István Márkuly, és további tapasztalat gyakorlati szakemberek részvételével. A képzést a Bill Mollison (a permakultúra alapítójának) “Permakultúrás Tervezők Kézikönyve” alapján raktuk össze. Az eseményt egyszerre két nyelven, angolul és magyarul tarjuk majd (tolmácsolással). 

 • Permaculture Design Certificate
 • Részévé válsz a Globális Permakultúra Közösségi Hálózatnak
 • Permaculture Resources Tanulói Csomag (audiovizuális és írott anyag), ami segíti a továbbtanulásod
 • Szálláshely kempingben (privát szállások egyénileg bérelhetőek a környéken)
 • Egészséges ételek, részben helyi alapanyagokból – napi háromszori étkezés + kávé, tea, sütemény egész nap
 • 30% kedvezmény a következő három PRI képzésre
 • Belépő 3 PRI által szervezett hétvégi gyakorlati foglalkozásra
 • Gyógyító foglalkozások, reggeli jóga, esti meditáció
  és további csodák…

Árak

A PRI által tartott PDC alapkézés ára Írországban 1200 €

Most Magyarországon a Gyüttment Fesztivál és a Permaculture Resources Ireland támogatásával
350 € elővételben június 16-ig 
500 € június 16 után

Amennyiben ezt sem engedheted meg magadnak, viszont nagyon szeretnél részt venni a tanfolyamon, töltsd ki ezt a pályázati űrlapot, és reméljük, meg tudjuk oldani, hogy eljöhess. Van lehetőség teljes és részleges támogatásra, illetve terményben (élelmiszer) való fizetésre is. A permakultúra egyik etikai alapelve az Igazságos elosztás (Fair Share). Légy szíves, csak annyi támogatást kérj, amennyire feltétlenül szükséged van, hogy minél több ember élhessen ezzel a lehetőséggel.